Πανελλαδικές Εξετάσεις - Εισαγωγή μαθητών Γενικού Λυκείου και ΙΒ στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2019 - Εισαγωγή μαθητών Γενικού Λυκείου στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2019 - Στατιστικά βαθμολογικών αποτελεσμάτων Γενικού Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού κατά μάθημα 

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2018 - Εισαγωγή μαθητών Γενικού Λυκείου στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2018 - Στατιστικά βαθμολογικών αποτελεσμάτων Γενικού Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού κατά μάθημα - σύγκριση με βαθμολογία μαθητών σε πανελλαδική κλίμακα 

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2017 - Εισαγωγή μαθητών Γενικού Λυκείου στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2017 – Στατιστικά βαθμολογικών αποτελεσμάτων Γενικού Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού κατά μάθημα -  σύγκριση με βαθμολογία μαθητών σε πανελλαδική κλίμακα

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2016- Εισαγωγή μαθητών Γενικού Λυκείου στην Τριτοβάθμια Εκπαίδεση

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2016- Στατιστικά βαθμολογικών αποτελεσμάτων Γενικού Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού κατά μάθημα-σύγκριση με βαθμολογία μαθητών σε πανελλαδική κλίμακα.

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2015-Εισαγωγή μαθητών Γενικού Λυκείου στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2014-Στατιστικά βαθμολογικών αποτελεσμάτων Γενικού Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2013-Στατιστικά βαθμολογικών αποτελεσμάτων Γενικού Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2012 – Εισαγωγή μαθητών Γενικού Λυκείου και ΙΒ στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2011 – Εισαγωγή μαθητών Γενικού Λυκείου και ΙΒ στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2010 - Εισαγωγή μαθητών Γενικού Λυκείου και ΙΒ στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2009 - Εισαγωγή μαθητών Γενικού Λυκείου και ΙΒ στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση