Γραμματεία

Γραμματεία

Διεύθυνσης Λυκείου

Μαρία Μέτσικα

Γραφείο 121,

Κτίριο Μπενάκειο

τηλ.: 210-6727078

Fax: 210-6727964

Γραμματεία Λυκείου

Κλειώ Δαδιώτου

Γραφείο 144,

Κτίριο Μπενάκειο

τηλ.: 210-6798208/209

Δήμητρα Νικήτα

Γραφείο 140,

Κτίριο Μπενάκειο

τηλ.: 210-6798208/209

Ειρήνη Παρασκευοπούλου

Γραφείο 140,

Κτίριο Μπενάκειο

τηλ.: 210-6798208/209

Γραφείο απουσιών Λυκείου

Νάγια Ζαχαροπούλου

Γραφείο 144,

Κτίριο Μπενάκειο

τηλ.: 210-6798208/209

Fax: 210-6714942