Ενημέρωση Γονέων

Ενημερωτικές συγκεντρώσεις γονέων

Για την καλύτερη επικοινωνία των γονέων το Γενικό Λύκειο και το Ι.Β. του Κολλεγίου Ψυχικού έχει θεσπίσει εβδομαδιαίες συναντήσεις με τους καθηγητές των μαθητών, καθώς και εβδομαδιαία τηλεφωνική επικοινωνία. Το πρόγραμμα των επισκέψεων ανακοινώνεται στην αρχή κάθε διδακτικού έτους.

Παράλληλα, στο τέλος κάθε τετραμήνου καλούνται οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών για ενημέρωση όσον αφορά στην πρόοδο των παιδιών τους. Στους μαθητές του Ι.Β. εκτός του ελέγχου των μαθημάτων του Ι.Β., τους επιδίδεται και ο έλεγχος των Ελληνικών μαθημάτων.

Ενδέχεται να γίνουν και άλλες έκτακτες συγκεντρώσεις, εφόσον η Διεύθυνση του Γενικού Λυκείου και του Ι.Β. το κρίνει απαραίτητο.