Λειτουργία

Εγγραφές

Η εγγραφή των μαθητών για το επόμενο σχολικό έτος γίνεται τον Ιούνιο, οπότε και καταβάλλεται ένα ποσό έναντι των διδάκτρων και του κόστους των λοιπών υπηρεσιών που παρέχονται.
Μαθητές, των οποίων η εγγραφή δεν έγινε την περίοδο του Ιουνίου, για λόγους προβλεπόμενους από τις σχετικές διατάξεις, μπορούν να εγγραφούν το αργότερο μέχρι την προηγουμένη της έναρξης των μαθημάτων του νέου σχολικού έτους.


Έναρξη - Λήξη μαθημάτων

Τα μαθήματα αρχίζουν το Σεπτέμβριο και λήγουν τον Ιούνιο του επόμενου έτους, σε ημερομηνίες που ορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας. Το διδακτικό έτος χωρίζεται σε δύο τετράμηνα. Μετά τη λήξη των μαθημάτων αρχίζουν οι Προαγωγικές και Απολυτήριες Εξετάσεις. Οι εξετάσεις του Ι.Β. ορίζονται από τον Οργανισμό του Ι.Β. (International Baccalaureate Organization).


 Ωράριο Λειτουργίας

Το Λύκειο του Κολλεγίου λειτουργεί πέντε ημέρες την εβδομάδα (Δευτέρα-Παρασκευή).
Τα μαθήματα αρχίζουν στις 8:30 για όλες τις τάξεις. Οι ώρες λήξης των μαθημάτων είναι οι ακόλουθες:

 Δευτέρα

 Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

 16:00

15:00

15:25

15:25

15:00

Οι διοικητικές υπηρεσίες λειτουργούν και αυτές Δευτέρα-Παρασκευή από 8:30 μέχρι 16:00. Κατά τη θερινή περίοδο και σε περιόδους εορτών το ωράριο αυτό τροποποιείται.

Επειδή κατά τη θερινή περίοδο (για ένα μήνα περίπου) τα σχολεία είναι κλειστά, οι γονείς και οι μαθητές μπορούν να εξυπηρετούνται από τις Γραμματείες των σχολείων μία μέρα την εβδομάδα, η οποία ορίζεται από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄Αθήνας.


Απουσίες - Καθυστερήσεις

Απουσίες αυθαίρετες από ενδιάμεση ώρα είναι αδικαιολόγητες και ελέγχονται πειθαρχικά. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλονται αυστηρές ποινές. Αν η αυθαίρετη απουσία γίνει σε ώρα κατά την οποία η τάξη γράφει διαγώνισμα, ο μαθητής που απουσιάζει αυθαίρετα βαθμολογείται με μονάδα.

Απουσία ή Καθυστέρηση 1ης περιόδου

Τα μαθήματα της 1ης περιόδου αρχίζουν στις 08:30 και οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται στην τάξη. Πρέπει να τονιστεί ότι η απουσία της πρώτης περιόδου, όσο και ενδιάμεσων περιόδων δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από τους γονείς των μαθητών. 

Απουσίες από συγκεντρώσεις (Θεάτρο, Κοινωνική Ζωή)

Οι μαθητές που απουσιάζουν από τακτικές και έκτακτες συγκεντρώσεις στο Θέατρο καθώς και από την Κοινωνική Ζωή παίρνουν αδικαιολόγητη απουσία/ες και ελέγχονται πειθαρχικά.

Αυθαίρετες ολοήμερες απουσίες

Το όριο των πενήντα αδικαιολόγητων απουσιών της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης αποτελεί κριτήριο μόνο για τον Σύλλογο των Καθηγητών, προκειμένου να χαρακτηρίσει τη φοίτηση ενός μαθητή. Το όριο αυτό δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως επιτρεπόμενο ή ανεκτό ή δικαίωμα του μαθητή.
Εκτός από την καταχώριση των απουσιών αυτών ως αδικαιολόγητων, γίνεται ενημέρωση των γονέων και εφόσον διαπιστωθεί ότι έγιναν εν αγνοία τους, ασκείται πειθαρχικός έλεγχος.

Απουσίες από μονοήμερες εκδρομές, επισκέψεις, αποστολές

Η συμμετοχή όλων των μαθητών σε σχολικό περίπατο ή εκπαιδευτική επίσκεψη, είναι υποχρεωτική.
Σε περίπτωση απουσίας από τις παραπάνω εκδηλώσεις ισχύουν τα εξής:
Αν υπάρχει δήλωση των γονέων για συμμετοχή του μαθητή στην εκδρομή και παρόλ' αυτά ο μαθητής απουσιάσει, τότε οι απουσίες θεωρούνται αδικαιολόγητες. Σε περίπτωση ασθένειας του μαθητή την ημέρα της εκδρομής ή άλλου κωλύματος, οι απουσίες μπορούν να δικαιολογηθούν, αν ενημερωθεί αυθημερόν η Δ/νση.
Αν δεν υπάχει δήλωση των γονέων, οι μαθητές που δε συμμετέχουν στην εκδρομή πρέπει να προσέρχονται στο σχολείο. Σε περίπτωση που δεν προσέλθουν, καταχωρίζονται αδικαιολόγητες απουσίες. Εξαιρούνται οι μαθητές που έχουν άδεια από τη Δ/νση του σχολείου.


Απαλλαγές από το μάθημα Φυσικής Αγωγής

α) Ημερήσιες απαλλαγές από τη Γυμναστική χορηγούνται από τη Διεύθυνση και πρέπει να συνοδεύονται από σημείωμα του ιατρείου.
Οι μαθητές/τριες που απαλλάσσονται παρευρίσκονται στο χώρο που γίνεται το μάθημα της Γυμναστικής. Εξαιρούνται σοβαρές περιπτώσεις τραυματισμού ή κρυολογήματος οπότε οι μαθητές μπορούν να παραμένουν στις τάξεις τους μετά από συννενόηση με τη Δ/νση.
β) Απαλλαγές για μεγάλο χρονικό διάστημα ή για ολόκληρο το χρόνο, χορηγούνται μόνο με απόφαση του Συλλόγου των Καθηγητών και εφόσον υπάρχουν οι σχετικές ιατρικές γνωματεύσεις.

Έξοδος από το Σχολείο

Η παραμονή των μαθητών στους χώρους του σχολείου είναι υποχρεωτική γι' αυτούς σε όλες τις ώρες λειτουργίας. Έξοδος μαθητών από τους σχολικούς χώρους χωρίς άδεια αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα.
Σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη για καθυστερημένη προσέλευση, αποχώρηση πριν από τη λήξη των μαθημάτων ή έξοδο σε ενδιάμεσες ώρες, μπορεί να δοθεί άδεια από τα μέλη της Δ/νσης του Λυκείου, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι. Καλό είναι η άδεια να έχει ζητηθεί από την προηγούμενη ημέρα. Στην περίπτωση αυτή ο μαθητής εφοδιάζεται από το Γραφείο του αρμόδιου Αναπληρωτή Δ/ντή με ειδική άδεια εξόδου και παραδίδει κατά την έξοδό του το απόκομμα της στο φύλακα της πύλης από την οποία εξέρχεται.


Διακοπή φοίτησης μαθητών

Η φοίτηση των μαθητών διακόπτεται:

α) Με την απόλυσή τους
β) Πριν από την απόλυσή τους:

i) Με αίτηση των γονέων (με δική τους πρωτοβουλία είτε με υπόδειξη του Συλλόγου των Διδασκόντων και της Διεύθυνσης του σχολείου) για μετεγγραφή σε άλλο σχολείο. 
ii) Με απόφαση του Ακαδημαϊκού Συλλόγου, σύμφωνα με την κείμενη εκπαιδευτική νομοθεσία.


Ιατρική Υπηρεσία

Στο Μπενάκειο λειτουργεί ιατρική υπηρεσία με παιδίατρο και νοσοκόμα. Η νοσοκόμα βρίσκεται τις ώρες λειτουργίας του σχολείου στο αναρρωτήριο και προσφέρει στους μαθητές τις πρώτες βοήθειες σε έκτακτες περιπτώσεις. Οι γονείς έχουν την υποχρέωση να προσκομίζουν κατά την αρχή κάθε σχολικού έτους τις απαιτούμενες από το νόμο ιατρικές γνωματεύσεις/βεβαιώσεις για τις οποίες ενημερώνονται από τις Διευθύνσεις.


Ιατρική Γνωμάτευση για συμμετοχή μαθητών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής

Για τη συμμετοχή όλων των μαθητών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής και τις αθλητικές δραστηριότητες το Υπουργείο Παιδείας κρίνει απαραίτητη την ιατρική γνωμάτευση, την οποία οι γονείς πρέπει να ζητήσουν από τον οικογενειακό τους γιατρό.
Σε περίπτωση που οι μαθητές δεν προσκομίσουν την ιατρική γνωμάτευση μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, δε θα συμμετέχουν στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής και θα τους καταλογίζεται απουσία.


Μορφωτικές Επισκέψεις

Μορφωτική Επίσκεψη (περίπατος) είναι η οργανωμένη έξοδος των μαθητών με τη συνοδεία εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια του ωρολογίου προγράμματος της ημέρας. Οι Μορφωτικές Επισκέψεις γίνονται στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων σχετικών με θέματα: Πολιτιστικά, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Αγωγής του Καταναλωτή. Οι Μορφωτικές Επισκέψεις δεν υπερβαίνουν τις τρεις (3) συνολικά σε όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους και δεν πραγματοποιούνται σε καμιά περίπτωση περισσότερες από μία μέσα στον ίδιο μήνα. Οι Μορφωτικές Επισκέψεις αποφασίζονται σε συνεδρίαση του Συλλόγου και η Διεύθυνση του Σχολείου ενημερώνει την προϊσταμένη αρχή.


Εκπαιδευτικές Εκδρομές

Οι εκδρομές αυτές είναι:

Ημερήσιες εκδρομές
Μία ημερήσια εκδρομή (χωρίς διανυκτέρευση) των μαθητών όλων των τάξεων των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οποτεδήποτε μέσα στο διδακτικό έτος. Ο σκοπός της εκδρομής είναι παιδαγωγικός, πολιτιστικός, ψυχαγωγικός ή στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (π.χ. δενδροφύτευση).

Πολυήμερες εκδρομές
Μία πολυήμερη εκδρομή, διάρκειας μέχρι 5 συνολικά ημερών, στο εσωτερικό της χώρας ή την Κύπρο ή σε άλλες χώρες του εξωτερικού για τους μαθητές της τελευταίας τάξης του Λυκείου, κατά το χρονικό διάστημα από 1ης Μαρτίου μέχρι 15 ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων.
Για εκδρομές στην Κύπρο ή σε άλλες χώρες του εξωτερικού η διάρκεια της εκδρομής είναι δυνατό να παραταθεί μέχρι και (2) ημέρες με απόφαση του αρμόδιου εγκριτικού οργάνου.

Για τις εκπαιδευτικές εκδρομές γίνεται κατάλληλη προετοιμασία στο σχολείο, ώστε να ευαισθητοποιούνται οι μαθητές σε θέματα πολιτιστικά, ιστορικά, οικολογικά που συνδέονται με τους τόπους που επισκέπτονται.