Πρόγραμμα Σπουδών

Το Γενικό Λύκειο Κολλεγίου Ψυχικού εφαρμόζει τα αναλυτικά προγράμματα της Πολιτείας, ενισχυμένα με πρόσθετες διδακτικές ώρες και εμπλουτισμένα με εργαστηριακές-ερευνητικές εργασίες και με άλλα στοιχεία, που -όλα μαζί- αποσκοπούν στην ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών, στην καλλιέργεια της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης, στη συνεργατική μάθηση και στην αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας.

Μαθήματα Α' τάξης Γενικού Λυκείου

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 2015-2016

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΩΡΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ:

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

5

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

2

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

2

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

2

ΙΣΤΟΡΙΑ

2

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΑΛΓΕΒΡΑ

4/3

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

2

ΑΓΓΛΙΚΑ

4

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ:

ΦΥΣΙΚΗ

2

ΧΗΜΕΙΑ

2

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

2

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

2/3

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ & ΑΡΧΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ-ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ)

3

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

2

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ένα από τα τέσσερα):

Εφαρμογές Πληροφορικής

Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων

Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός

Καλλιτεχνική Παιδεία(Θεατρολογία ή Εικαστικά ή Μουσική)

2

 

Μαθήματα Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 2015-2016

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΩΡΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ:

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

2

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

2

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

2

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

2

ΙΣΤΟΡΙΑ

2

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΑΛΓΕΒΡΑ

3

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

2

ΑΓΓΛΙΚΑ

3

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ:

ΦΥΣΙΚΗ

2

ΧΗΜΕΙΑ

2

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

2

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

2

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

2

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

2

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ

1

  

ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΩΡΕΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

4

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

2

 

ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΩΡΕΣ

ΦΥΣΙΚΗ

3

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

3

 

Μαθήματα Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 2015-2016

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΩΡΕΣ

1. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

4/3

2. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

1

3. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

1

4. ΙΣΤΟΡΙΑ

2

5. ΑΓΓΛΙΚΑ

2/3

6. ΒΙΟΛΟΓΙΑ

2

7. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

2

8. ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1

9. ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

2

10. ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ένα από τα τέσσερα)

2

 

Β΄ Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά / Γερμανικά)

Ελεύθερο Σχέδιο/Γραμμικό Σχέδιο

Ιστορία της Τέχνης

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων & Υπηρεσιών (ΑΟΔΕΥ)

 

 

 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΩΡΕΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

6 /7

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

5/4

ΙΣΤΟΡΙΑ

4

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

2

 

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

2

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

7

ΦΥΣΙΚΗ

4/5

ΧΗΜΕΙΑ

4/3

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

2

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΑΕΠΠ)

2

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ)

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

5

ΦΥΣΙΚΗ

4/5

ΧΗΜΕΙΑ

4/3

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

4

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΑΕΠΠ)

2

 

 

ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 

 

7/6

 

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (ΑΟΘ)

4

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΑΕΠΠ)

3/4

 

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

2

 

ΙΣΤΟΡΙΑ

3

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ -  ΒΑΘΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Οι γραπτές απολυτήριες εξετάσεις στην Γ΄ τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου  διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαμβάνουν όλα τα διδασκόμενα μαθήματα εκτός του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής.

Τα θέματα των απολυτηρίων εξετάσεων ορίζονται αποκλειστικά από τον διδάσκοντα/τους διδάσκοντες, το μάθημα.

Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα

Βαθμός ετήσιας επίδοσης για κάθε μάθημα είναι ο μέσος όρος του προφορικού και του γραπτού βαθμού.

Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) του μαθητή είναι ο μέσος όρος των βαθμών ετήσιας επίδοσης όλων των μαθημάτων που εξετάζονται γραπτά

Ο μαθητής απολύεται από το Λύκειο, αν ο Γενικός Μέσος Όρος του στην τελευταία τάξη είναι μεγαλύτερος ή ίσος του εννέα και πέντε δέκατα (09,5).

Βαθμός Απολυτηρίου του Γενικού Λυκείου είναι ο Γενικός Μέσος Όρος της τελευταίας τάξης.

Κατά την αναγωγή των βαθμών στην εικοσάβαθμη κλίμακα ή την εξαγωγή του μέσου όρου, ο υπολογισμός των βαθμών γίνεται κατά προσέγγιση δεκάτου, εφόσον προκύπτει δεκαδικός αριθμός.

 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
Με το ισχύον σύστημα οι Σχολές των Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι. ταξινομούνται ανάλογα με το γνωστικό τους αντικείμενο σε πέντε (5) Επιστημονικά Πεδία:

1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ

ΠΕΔΙΟ

3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

5ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

Ανθρωπιστικές,
Νομικές και
Κοινωνικές
Επιστήμες,
που περιλαμβάνει
κυρίως τις
Θεωρητικές Σχολές (Φιλολογικές, Νομικές, Κοινωνιολογικές κ.λ)

Τεχνολογικές και Θετικές Επιστήμες,
που περιλαμβάνει
κυρίως τις Πολυτεχνικές και Θετικές
Σχολές (Φυσικό, Χημικό, Μαθηματικό,κ.λ.)

ΕπιστήμεςΥγείας και Ζωής,
που περιλαμβάνει τις Ιατρικές, Οδοντιατρικές, Φαρμακευτικές Σχολές, Βιολογία κ.λ.

Επιστήμες της Εκπαίδευσης,
που περιλαμβάνει κυρίως τις Παιδαγωγικές Σχολές

Επιστήμες Οικονομίας και
Πληροφορικής,
που περιλαμβάνει κυρίως τις
Οικονομικές - Χρηματοοικονομικές Σχολές και Πανεπιστημιακές Σχολές Πληροφορικής

 

Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, των Τ.Ε.Ι., των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού, των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) και Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.), των Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, καθώς και της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού διεξάγονται σε πανελλαδικό επίπεδο με θέματα από την εξεταστέα ύλη της τάξης αυτής, που προκύπτουν αποκλειστικά από κεντρική επιτροπή εξετάσεων.

Οι υποψήφιοι για εισαγωγή, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων απόλυσης από το Γενικό Λύκειο και των αποτελεσμάτων των Εξετάσεων Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καταθέτουν δήλωση προτίμησης για δύο (2) κατ' ανώτατο όριο Επιστημονικά Πεδία και για συγκεκριμένα τμήματα ή σχολές των πεδίων αυτών.

Ο υποψήφιος που μεταξύ των Τμημάτων που επέλεξε περιέλαβε και Τμήμα για το οποίο απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα ή δοκιμασίες, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, πρέπει να έχει εξεταστεί το ίδιο έτος στα απαιτούμενα ειδικά μαθήματα ή δοκιμασίες και να έχει επιτύχει βαθμολογία στο καθένα από αυτά τουλάχιστον ίση με το μισό της προβλεπόμενης μέγιστης δυνατής.

Οι μαθητές για την εισαγωγή τους  στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έχουν δύο επιλογές:

  • Εάν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι σε ένα (1) μόνο Επιστημονικό Πεδίο εξετάζονται πανελλαδικά σε τέσσερα (4) μαθήματα.
  • Εάν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι  σε δύο (2) Επιστημονικά Πεδία εξετάζονται πανελλαδικά  και σε πέμπτο (5) μάθημα (Ομάδας Προσανατολισμού ή Γενικής Παιδείας).
  • Οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν έναν ή δύο από τους εναλλακτικούς συνδυασμούς μαθημάτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού, λαμβάνοντας υπόψη και τα μαθήματα στα οποία υπάρχουν αυξημένοι συντελεστές βαρύτητας.
  • Για την εισαγωγή στα τμήματα κάθε Επιστημονικού Πεδίου θα υπολογίζονται τα μαθήματα και οι συντελεστές βαρύτητας τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο.

 

Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

 

1.Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού

 

2. Ιστορία Προσανατολισμού

 

3. Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας

 

4. ΛατινικάΠροσανατολισμού

(πρόσβαση σε σχολές του 1ου Επιστημονικού Πεδίου)

 

4. Βιολογία Γενικής Παιδείας

(πρόσβαση σε σχολές του 3ου Επιστημονικού Πεδίου)

 

4. Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας

(πρόσβαση σε σχολές του 4ου Επιστημονικού Πεδίου)

 

 

 

Τα κοινά μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά οι μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, σε όποιο Επιστημονικό Πεδίο κι αν κατευθύνονται, είναι τα εξής τρία (3):

τα Αρχαία Ελληνικά  Προσανατολισμού,

η Ιστορία  Προσανατολισμού και

η Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας.

 

Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών

 

1.Φυσική Προσανατολισμού

 

2. Χημεία Προσανατολισμού

 

3. Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας

 

4. Μαθηματικά Προσανατολισμού

(πρόσβαση σε σχολές του 2ου Επιστημονικού Πεδίου)

 

4. Βιολογία Προσανατολισμού

(πρόσβαση σε σχολές του 3ου Επιστημονικού Πεδίου)

 

4. Ιστορία Γενικής Παιδείας

(πρόσβαση σε σχολές του 4ου Επιστημονικού Πεδίου)

 

 

Τα κοινά μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά οι μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών, σε όποιο Επιστημονικό Πεδίο κι αν κατευθύνονται, είναι τα εξής τρία (3):

η Φυσική Προσανατολισμού,

η Χημεία Προσανατολισμού και

η Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας.

 

Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

 

1.Μαθηματικά Προσανατολισμού

 

2. Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ)

 

3. Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας

 

4. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ)

(πρόσβαση σε σχολές του 5ου Επιστημονικού Πεδίου)

 

4. Βιολογία Γενικής Παιδείας

(πρόσβαση σε σχολές του 3ου Επιστημονικού Πεδίου)

 

4. Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας

(πρόσβαση σε σχολές του 4ου Επιστημονικού Πεδίου)

 

 

Τα κοινά μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά οι μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής, σε όποιο Επιστημονικό Πεδίο  κι αν κατευθύνονται, είναι τα εξής τρία (3):

τα Μαθηματικά Προσανατολισμού,

η Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ) και

η Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας.

 

Συντελεστές Βαρύτητας μαθημάτων

Για τον προσδιορισμό του συνόλου των μορίων κάθε υποψηφίου για εισαγωγή στις σχολές  στα τμήματα και στις εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων που είναι ενταγμένα σε κάθε ένα από τα Επιστημονικά Πεδία θα υπολογίζονται τα μαθήματα και οι συντελεστές βαρύτητας τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού που ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, ως ακολούθως

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Επιστημονικό Πεδίο

Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών

Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

Ανθρωπιστικών, Νομικών & Κοινωνικών Επιστημών (1ο Επιστημονικό Πεδίο)

Αρχαία Ελληνικά (x 1,3) Προσανατολισμού

 

Ιστορία (x 0,7) Προσανατολισμού

Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες(2ο Επιστημονικό Πεδίο)

Μαθηματικά (x 1,3) Προσανατολισμού

Φυσική (x 0,7) Προσανατολισμού

Επιστήμες Υγείας και Ζωής(3ο Επιστημονικό Πεδίο)

Νεοελληνική Γλώσσα (x 0,4) Γενικής Παιδείας

Βιολογία (Χ1,3) Προσανατολισμού

Νεοελληνική Γλώσσα (x 0,4) Γενικής Παιδείας

Βιολογία (Χ0,9) Γενικής Παιδείας

Χημεία (Χ0,7) Προσανατολισμού

Βιολογία (Χ0,9) Γενικής Παιδείας

Επιστημών της Εκπαίδευσης(4ο Επιστημονικό Πεδίο)

Νεοελληνική Γλώσσα (x 1,3) Γενικής Παιδείας

Νεοελληνική Γλώσσα (x 1,3) Γενικής Παιδείας

Νεοελληνική Γλώσσα(x 1,3) Γενικής Παιδείας

Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής (x 0,7)Γενικής Παιδείας

Ιστορία (Χ0,7)

Γενικής Παιδείας

Ιστορία (Χ0,7)

Γενικής Παιδείας

Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής (5οΕπιστημονικό Πεδίο)

Μαθηματικά (x 1,3) Προσανατολισμού

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ) (x 0,7)