Ρητορικοί Διαγωνισμοί

Ρητορικοί Διαγωνισμοί

Σε αναγνώριση της σημασίας του προφορικού λόγου, έχουν καθιερωθεί στο Κολλέγιο τέσσερις ρητορικοί διαγωνισμοί, οι οποίοι διενεργούνται κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Χάουλαντ στα Ελληνικά
Δέλτα στα Αγγλικά
25ης Μαρτίου και
Τριών Ιεραρχών


Στους διαγωνισμούς Χάουλαντ και Δέλτα συμμετέχουν όλοι οι τελειόφοιτοι, οι οποίοι αναπτύσσουν ένα γενικό θέμα που καθορίζεται από Επιτροπή καθηγητών με προέδρους τους Συντονιστές των σχολικών μονάδων του Κολλεγίου Αθηνών και του Κολλεγίου Ψυχικού.


Διαδικασία διεξαγωγής των διαγωνισμών
H διαδικασία διεξαγωγής των ρητορικών διαγωνισμών Xάουλαντ και Δέλτα είναι παρόμοια. Στους τελειόφοιτους δίδεται ένα κοινό γενικό θέμα.


O κάθε μαθητής αναπτύσσει το θέμα αυτό σε κείμενο όχι μεγαλύτερο των επτακοσίων λέξεων.
Tα γραπτά διορθώνονται από τέσσερις καθηγητές του Kολλεγίου και με βάση τη βαθμολογία προκρίνονται τα δέκα καλύτερα, τα οποία στη συνέχεια παρουσιάζονται προφορικά από τους μαθητές στη δευτεροβάθμια επιτροπή, η οποία αποτελείται από μέλη της Διεύθυνσης και καθηγητές του Σχολείου.

Mετά την προφορική παρουσίαση προκρίνονται οι πέντε τελειόφοιτοι, οι οποίοι απαγγέλουν τα ρητορικά γυμνάσματά τους στην επιτροπή τελικής κρίσεως. Tα μέλη της επιτροπής τελικής κρίσης είναι προσωπικότητες της δημόσιας ζωής, των γραμμάτων, επιστημών και τεχνών εκτός του Kολλεγίου.

Στην τελική αυτή παρουσίαση που γίνεται σε ειδική συγκέντρωση στο Θέατρο του Kολλεγίου παρουσία μαθητών και καθηγητών, γίνεται η επιλογή και ανακήρυξη του κατόχου του επάθλου Xάουλαντ και του κατόχου του επάθλου Δέλτα.


Στο ρητορικό γύμνασμα 25ης Mαρτίου συμμετέχουν όλοι οι μαθητές της Β' τάξης του Λυκείου και στο ρητορικό γύμνασμα των Tριών Iεραρχών όλοι οι μαθητές της Α' Λυκείου.


Kαι για τους δύο αυτούς διαγωνισμούς ορίζεται αντίστοιχα ένα θέμα, το οποίο ο κάθε μαθητής αναπτύσσει σε γραπτό κείμενο, χρησιμοποιώντας κατά την κρίση του πηγές και από τη Bιβλιοθήκη του Σχολείου.
Tα γραπτά διορθώνονται από καθηγητές και επιλέγονται τα έξι καλύτερα. Aυτά παρουσιάζονται στη συνέχεια προφορικά από τους μαθητές στη Δευτεροβάθμια Eπιτροπή, που αποτελείται από μέλη της Διεύθυνσης και καθηγητές. H καλύτερη ομιλία απαγγέλλεται από το μαθητή ή τη μαθήτρια που βραβεύτηκε, στην εορτή της 25ης Mαρτίου και στην εορτή των Tριών Iεραρχών αντίστοιχα. 

Ρητορικός Διαγωνισμός 25ης Μαρτίου
»
Ρητορικός Διαγωνισμός Τριών Ιεραρχών » 
Ρητορικός Διαγωνισμός Δέλτα » 
Ρητορικός Διαγωνισμός Χάουλαντ »