Αργίες - Τροποποιήσεις στη Λήξη των Μαθημάτων

 

26 Οκτωβρίου   :   Εορτή Αγίου Δημητρίου - Αργία 
27 Οκτωβρίυ   :   Εορτασμός επετείου 28ης Οκτωβρίου 
28 Οκτωβρίου   :   Εθνική Εορτή - Αργία
         
17 Νοεμβρίου   :   Εορτασμός επετείου του Πολυτεχνείου 
24 Νοεμβρίου   :   Ημέρα Ευχαριστιών - Αργία 
         
22 Δεκεμβρίου   :    Λήξη μαθημάτων 13:25 - Διακοπές Χριστουγέννων από 23 Δεκεμβρίου μέχρι 7Ιανουαρίου. Επανάληψη μαθημάτων: 8Ιανουαρίου 2018.
         
30 Ιανουαρίου   :   Τριών Ιεραρχών - Εορτασμός 
         
19 Φεβρουαρίου   :   Καθαρά Δευτέρα - Αργία 
         
24 Μαρτίου   :    Παρέλαση Μαθητών Λυκείου
25 Μαρτίου   :    Εθνική Εορτή
30 Μαρτίου   :   Λήξη μαθημάτων 13:25 - Διακοπές Πάσχα από 31 Μαρτίου μέχρι 15Απριλίου. Επανάληψη μαθημάτων: 16Απριλίου 2018. 
         
1 Μαΐου   :   Πρωτομαγιά - Αργία 
28 Μαΐου   :   Αγίου Πνεύματος - Αργία