Εγγραφές - Δίδακτρα

Τα μαθήματα των ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ πραγματοποιούνται μετά τη λήξη του ωρολογίου προγράμματος των Σχολείων και περιλαμβάνουν: Γαλλικά, Γερμανικά, Κινεζικά, Αθλητισμό-Χορό, Ωδείο Κολλεγίου Αθηνών - Κολλεγίου Ψυχικού.

Έναρξη - Λήξη

Τα μαθήματα Γαλλικών, Γερμανικών και Κινεζικών αρχίζουν μία εβδομάδα μετά την έναρξη των μαθημάτων στα Σχολεία του ΕΕΙ και οι αθλητικές και μουσικές δραστηριότητες δύο εβδομάδες μετά την έναρξη των μαθημάτων.  Για τους μαθητές της 1ης και 2ας Δημοτικού, οι δραστηριότητες ξεκινούν μαζί με την έναρξη των Δημοτικών Σχολείων.


Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα Ειδικά Προγράμματα είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.haef.gr/el/SpecialPrograms


Εγγραφές – ετήσια δίδακτρα

Οι αιτήσεις για εγγραφές υποβάλλονται:

  • Στη Γραμματεία των Ειδικών Προγραμμάτων (εντός των εγκαταστάσεων του Ε.Ε.Ι. επί της οδού Στεφάνου Δέλτα αρ. 15, στο Ψυχικό, κτίριο ΚΑΠΠΣ, 1ος όροφος), από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 08:30-15:30
  • Ηλεκτρονικά (https://www.haef.gr/el/SpecialPrograms)
  • Με fax (210.6744970) ή με e-mail (specialprograms@haef.gr) αποστέλλοντας το σχετικό Δελτίο Εγγραφής (που υπάρχει στο σύνδεσμο https://www.haef.gr/el/SpecialPrograms.

Η εγγραφή ισχύει μόνο μετά τη συμπλήρωση και υπογραφή του Δελτίου Εγγραφής και την καταβολή του καθορισμένου ποσού που αναφέρεται στο εν λόγω Δελτίο Εγγραφής και στον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας των Ειδικών Προγραμμάτων, αντίγραφο των οποίων έλαβε ο Γονέας και αποδέχεται με την υπογραφή του Δελτίου Εγγραφής.

 

Τα τμήματα πραγματοποιούνται εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός εγγραφών.


Προγράμματα – ετήσια δίδακτρα

 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

 

 

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

 

  

ΜΟΥΣΙΚΗ

 

 

Για αρχάριους μαθητές προσφέρονται μαθήματα μουσικών οργάνων σε ομάδες 2 ή 3 μαθητών με ειδική χρέωση.

(*)    Οι τιμές αναφέρονται στην περίπτωση που ο μαθητής παρακολουθεί το ίδιο μάθημα

 (**) Το ΕΕΙ προκειμένου να ενισχύσει την προσπάθεια για τη δημιουργία συμφωνικής ορχήστρας παρέχει στους μαθητές του Κολλεγίου που φοιτούν στο Ωδείο, έκπτωση επί των διδάκτρων για τα όργανα ορχήστρας και μέχρι το επίπεδο της Κατωτέρας.  Η παροχή έκπτωσης συνεχίζεται, από το επίπεδο της Κατωτέρας και άνω, εφ’ όσον τα παιδιά συμμετέχουν τακτικά στην ορχήστρα του Κολλεγίου Αθηνών – Κολλεγίου Ψυχικού «College Symphony Orchestra».  Σε διαφορετική περίπτωση θα καταβάλλεται ολόκληρο το ποσό. 

 


Εξόφληση διδάκτρων

 

Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Οι εγγραφές (μετά την αποδοχή των αιτήσεων εκ μέρους του ΕΕΙ) ολοκληρώνονται με την καταβολή των σχετικών οφειλόμενων ποσών, με τους όρους που περιγράφονται κατωτέρω. Για την εξόφληση των σχετικών Χρεωστικών Παραστατικών μέσω Web Banking με εντολή πληρωμής προς το ΕΕΙ ή με προσέλευση σε κάποια από τις συνεργαζόμενες Τράπεζες (Εθνική, Alpha, EUROBANK και Πειραιώς), θα σας αποσταλεί με email από το Ε.Ε.Ι. ειδική Ταυτότητα Πληρωμής το 3ο δεκαήμερο του Οκτωβρίου 2019.

  • Δίδακτρα που αφορούν μαθήματα του Κέντρου Ξένων Γλωσσών έως €500 καταβάλλονται εφάπαξ το 3ο δεκαήμερο του Οκτωβρίου 2019 με την αποστολή από το Ε.Ε.Ι. της ειδικής Ταυτότητας Πληρωμής.
  • Δίδακτρα που αφορούν μαθήματα του Κέντρου Ξένων Γλωσσών άνω των €500 καταβάλλονται σε δύο (2) ισόποσες δόσεις (το 1/2 του συνολικού ποσού το 3ο δεκαήμερο του Οκτωβρίου 2019 με την αποστολή από το Ε.Ε.Ι. της ειδικής Ταυτότητας Πληρωμής και το υπόλοιπο τον επόμενο Ιανουάριο).


Αθλητικά

Οι εγγραφές (μετά την αποδοχή των αιτήσεων εκ μέρους του ΕΕΙ) ολοκληρώνονται με την καταβολή των σχετικών οφειλόμενων ποσών, με τους όρους που περιγράφονται κατωτέρω. Για την εξόφληση των σχετικών Χρεωστικών Παραστατικών μέσω Web Banking με εντολή πληρωμής προς το ΕΕΙ ή με προσέλευση σε κάποια από τις συνεργαζόμενες Τράπεζες (Εθνική, Alpha, EUROBANK και Πειραιώς), θα σας αποσταλεί με email από το Ε.Ε.Ι. ειδική Ταυτότητα Πληρωμής το 1ο δεκαήμερο του Νοεμβρίου 2019.

  • Δίδακτρα έως €750 καταβάλλονται εφάπαξ το 1ο Δεκαήμερο του Δεκεμβρίου 2019 με την αποστολή από το Ε.Ε.Ι. της ειδικής Ταυτότητας Πληρωμής.
  • Δίδακτρα άνω των €750 καταβάλλονται σε δύο (2) ισόποσες δόσεις (το 1/2 του συνολικού ποσού το 1ο Δεκαήμερο του Δεκεμβρίου 2019 με την αποστολή από το Ε.Ε.Ι. της ειδικής Ταυτότητας Πληρωμής και το υπόλοιπο εντός του Ιανουαρίου 2020).

 

Ωδείο Κολλεγίου

Οι εγγραφές στο Ωδείο (μετά την αποδοχή των αιτήσεων εκ μέρους του ΕΕΙ) ολοκληρώνονται με την καταβολή των σχετικών οφειλόμενων ποσών, με τους όρους που περιγράφονται κατωτέρω. Για την εξόφληση των σχετικών Χρεωστικών Παραστατικών μέσω Web Banking με εντολή πληρωμής προς το ΕΕΙ ή με προσέλευση σε κάποια από τις συνεργαζόμενες Τράπεζες (Εθνική, Alpha, EUROBANK και Πειραιώς), θα σας αποσταλεί με email από το Ε.Ε.Ι. ειδική Ταυτότητα Πληρωμής το 1ο δεκαήμερο του Νοεμβρίου 2019.

  • Δίδακτρα έως €750 καταβάλλονται εφάπαξ το 1ο Δεκαήμερο του Δεκεμβρίου 2019 με την αποστολή από το Ε.Ε.Ι. της ειδικής Ταυτότητας Πληρωμής.
  • Δίδακτρα άνω των €750 καταβάλλονται σε δύο (2) ισόποσες δόσεις (το 1/2 του συνολικού ποσού το 1ο Δεκαήμερο του Δεκεμβρίου 2019 με την αποστολή από το Ε.Ε.Ι. της ειδικής Ταυτότητας Πληρωμής και το υπόλοιπο εντός του Ιανουαρίου 2020).


Καθυστερημένη εγγραφή - Αλλαγή μαθήματος

Όσοι δεν έχουν εγγραφεί εγκαίρως, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή κατά τη διάρκεια λειτουργίας των προγραμμάτων και μόνο για τα τμήματα όπου υπάρχουν θέσεις.  Η δυνατότητα εγγραφής και οι όροι θα σας υποδειχθούν από τη Γραμματεία. Το ίδιο ισχύει και για όσους επιθυμούν αλλαγή μαθήματος.


Σχολικά/Μεταφορά

Προς εξυπηρέτηση  των εγγεγραμμένων στα Ειδικά Προγράμματα μαθητών που φοιτούν στα Σχολεία του Ε.Ε.Ι. δρομολογούνται ειδικά λεωφορεία σε καθορισμένους από το Τμήμα Μεταφοράς οδικούς άξονες με συγκεκριμένες στάσεις. Ο οριστικός σχεδιασμός των δρομολογίων γίνεται μετά το τέλος των εγγραφών προ της έναρξης των δραστηριοτήτων, οπότε και προσδιορίζονται τα τυχόν κόμιστρα. Αιτήματα για χρήση λεωφορείων υποβάλλονται από το γονέα απευθείας στο Τμήμα Μεταφοράς του Ε.Ε.Ι. Σημειώνεται ότι αιτήματα που  αφορούν σημεία εκτός των προκαθορισμένων από το Τμήμα Μεταφοράς διαδρομών δεν γίνονται δεκτά. Κατά την εγγραφή στα δρομολόγια, λόγω περιορισμένου  αριθμού λεωφορείων, τηρείται αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

 

Διακοπή μαθήματος


ΓΑΛΛΙΚΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ-ΚΙΝΕΖΙΚΑ

Αν ο μαθητής διακόψει τη φοίτηση του  μέχρι την Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2019, η διακοπή δηλώνεται εγγράφως στη Γραμματεία και παρακρατείται το ποσό των €150. Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης  από την Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2019 εξοφλείται το ποσό των διδάκτρων ολόκληρου του σχολικού έτους.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν η διακοπή φοίτησης δεν δηλωθεί εγγράφως μέχρι την Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2019, θα πρέπει να καταβληθεί ολόκληρο το ποσό των διδάκτρων.

 
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αν ο μαθητής διακόψει για οποιονδήποτε λόγο τη φοίτηση του εντός των δύο πρώτων εβδομάδων λειτουργίας του προγράμματος ή στην περίπτωση καθυστερημένης εγγραφής εντός των δύο πρώτων εβδομάδων από την εγγραφή, η διακοπή δηλώνεται εγγράφως και καταβάλλεται μόνο το 25% του ετήσιου ποσού διδάκτρων.  Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης μετά τη 2η εβδομάδα εξοφλείται το ποσό των διδάκτρων ολόκληρου του σχολικού έτους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν η διακοπή φοίτησης δεν δηλωθεί εγγράφως πριν από τη 2η εβδομάδα, πρέπει να καταβληθεί ολόκληρο το ποσό των διδάκτρων.


ΜΟΥΣΙΚΗ

Αν ο μαθητής διακόψει για οποιονδήποτε λόγο την φοίτησή του έως τη Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2019, η διακοπή δηλώνεται εγγράφως και καταβάλλεται το 15% του ετήσιου ποσού διδάκτρων.

Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης μετά τη Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2019 και έως την Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2020 η διακοπή δηλώνεται εγγράφως και καταβάλλεται το 50% του ετήσιου ποσού διδάκτρων.

Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης μετά την Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2020 η διακοπή δηλώνεται εγγράφως και εξοφλείται το ποσό των διδάκτρων ολοκλήρου του σχολικού έτους.

 

Ενημέρωση για τα Προσωπικά Δεδομένα

Αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των γονέων και των μαθητών που εγγράφονται στα Ειδικά Προγράμματα του Ε.Ε.Ι., υπάρχει ειδικό έντυπο ενημέρωσης στην Ιστοσελίδα του Ε.Ε.Ι. στην σελίδα των Ειδικών Προγραμμάτων (https://www.haef.gr/el/SpecialPrograms).  Το έντυπο αυτό αποτελεί προσάρτημα (Β) του Δελτίου Εγγραφής στο Πρόγραμμα Αθλητικών των Ειδικών Προγραμμάτων του Ε.Ε.Ι.

 

Κανονισμός

Οι κανόνες λειτουργίας των Σχολείων του ΕΕΙ, ισχύουν και για τη λειτουργία των Ειδικών Προγραμμάτων. Με την κατάθεση του Δελτίου Εγγραφής, οι γονείς λαμβάνουν γνώση του παρόντος ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας των Ειδικών Προγραμμάτων ο οποίος προσαρτάται στο Δελτίο Εγγραφής και η αποδοχή του είναι απαραίτητη για την εγγραφή του μαθητή στο ειδικό πρόγραμμα που θα επιλέξει.


Γραμματεία

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή άλλο αίτημα μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία, στον 1ο όροφο του κτιρίου KΑΠΠΣ, καθημερινά 08:30 – 15:30.

 

Επικοινωνία

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Τηλέφωνα: 210.6798166, 210.6798188 και 210.6779259  Fax: 210. 6744970

E-mail: fra_ger@haef.gr

ΑΘΛΗΤΙΚΑ-ΜΟΥΣΙΚΗ

Τηλέφωνα: 210.6798192 και 210.6726452  Fax: 210. 6744970

E-mail: specialprograms@haef.gr & odeion@haef.gr