"Αθλητισμός-Χορός"

Το αθλητικό πρόγραμμα της νέας χρονιάς  παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον με δυνατότητα εντατικών προπονήσεων (περισσότερες των δύο) σε προνομιακές τιμές. Στόχος είναι η μεθοδευμένη προπόνηση καθώς και η δυνατότητα ένταξης στις Αντιπροσωπευτικές Ομάδες του Σχολείου και στις ομάδες του Συλλόγου Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών (ΣΑΚΑ).  - See more at: http://www.haef.gr/el/AfternoonSummerClasses/Announcements/AthlGymLykNew#sthash.qksigtJB.dpuf
Το αθλητικό πρόγραμμα της νέας χρονιάς  παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον με δυνατότητα εντατικών προπονήσεων (περισσότερες των δύο) σε προνομιακές τιμές. Στόχος είναι η μεθοδευμένη προπόνηση καθώς και η δυνατότητα ένταξης στις Αντιπροσωπευτικές Ομάδες του Σχολείου και στις ομάδες του Συλλόγου Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών (ΣΑΚΑ).  - See more at: http://www.haef.gr/el/AfternoonSummerClasses/Announcements/AthlGymLykNew#sthash.qksigtJB.dpuf
Το αθλητικό πρόγραμμα της νέας χρονιάς  παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον με δυνατότητα εντατικών προπονήσεων (περισσότερες των δύο) σε προνομιακές τιμές. Στόχος είναι η μεθοδευμένη προπόνηση καθώς και η δυνατότητα ένταξης στις Αντιπροσωπευτικές Ομάδες του Σχολείου και στις ομάδες του Συλλόγου Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών (ΣΑΚΑ).  - See more at: http://www.haef.gr/el/AfternoonSummerClasses/Announcements/AthlGymLykNew#sthash.qksigtJB.dpuf
Το αθλητικό πρόγραμμα της νέας χρονιάς  παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον με δυνατότητα εντατικών προπονήσεων (περισσότερες των δύο) σε προνομιακές τιμές. Στόχος είναι η μεθοδευμένη προπόνηση καθώς και η δυνατότητα ένταξης στις Αντιπροσωπευτικές Ομάδες του Σχολείου και στις ομάδες του Συλλόγου Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών (ΣΑΚΑ).  - See more at: http://www.haef.gr/el/AfternoonSummerClasses/Announcements/AthlGymLykNew#sthash.qksigtJB.dpuf
Το αθλητικό πρόγραμμα της νέας χρονιάς  παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον με δυνατότητα εντατικών προπονήσεων (περισσότερες των δύο) σε προνομιακές τιμές. Στόχος είναι η μεθοδευμένη προπόνηση καθώς και η δυνατότητα ένταξης στις Αντιπροσωπευτικές Ομάδες του Σχολείου και στις ομάδες του Συλλόγου Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών (ΣΑΚΑ).  - See more at: http://www.haef.gr/el/AfternoonSummerClasses/Announcements/AthlGymLykNew#sthash.qksigtJB.dpuf
Το αθλητικό πρόγραμμα της νέας χρονιάς παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον με δυνατότητα εντατικών προπονήσεων (περισσότερες των δύο) σε προνομιακές τιμές. Στόχος είναι η μεθοδευμένη προπόνηση καθώς και η δυνατότητα ένταξης στις Αντιπροσωπευτικές Ομάδες του Σχολείου και στις ομάδες του Συλλόγου Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών (ΣΑΚΑ). - See more at: http://www.haef.gr/el/AfternoonSummerClasses/Announcements/AthlGymLykNew#sthash.qksigtJB.dpuf
Το αθλητικό πρόγραμμα της νές χρονιάς παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον με δυνατότητα εντατικών προπονήσεων (περισσότερες των δύο) σε προνομιακές τιμές. Στόχος είναι η μεθοδευμένη προπόνηση καθώς και η δυνατότητα ένταξης στις Αντιπροσωπευτικές Ομάδες του Σχολείου και στις ομάδες του Συλλόγου Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών (ΣΑΚΑ).