Ηλεκτρονική Εγγραφή

ΘΕΡΙΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2019

ΨΥΧΙΚΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΜΑΘΗΤΗ
*
*
ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
*
*
*
*
*
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
*
*
*
*
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΑΤΕΡΑ
*
*
*
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΜΗΤΕΡΑΣ
*
*
*
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ

για μαθητές και μαθήτριες που δεν φοιτούν στα Σχολεία του Ε.Ε.Ι.

Αθλητικό Πρόγραμμα Γυμνασίου

Κόστος Προγράμματος:
1 εβδομάδα € 150
2 εβδομάδες € 300

Περίοδος


*
Πρόγραμμα


*
Συγκατάθεση για συλλογή και επεξεργασία εικόνας του παιδιού μου

Με την υποβολή της παρούσας δίνω τη συγκατάθεσή μου αναφορικά με οπτικοακουστικό υλικό (φωτογραφίες & βίντεο) στο οποίο περιλαμβάνεται το παιδί μου από τη συμμετοχή του στα Θερινά Προγράμματα 2019 του Ε.Ε.Ι., όπως:

Συμπεριληφθεί στις έντυπες ή ηλεκτρονικές εσωτερικές εκδόσεις του Ε.Ε.Ι. αναφορικά με τη δράση των Ειδικών Προγραμμάτων (όπως αναμνηστικές εκδόσεις / φωτογραφίες από τη συμμετοχή των μαθητών στα Θερινά Προγράμματα του Ε.Ε.Ι., ενημερωτικό έντυπο για τη δράση των Θερινών Προγραμμάτων του Ε.Ε.Ι., Ετήσια Έκθεση Ε.Ε.Ι., Ενημέρωση Ε.Ε.Ι.)

*
Αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Ε.Ε.Ι. (www.haef.gr)

*
Αναρτηθεί στη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης που διαχειρίζεται το Ε.Ε.Ι. στο Facebook

*
Παράρτημα Α - Όροι Εγγραφής στα Θερινά Προγράμματα 2019*
Παράρτημα Β - Ενημέρωση για Προσωπικά Δεδομένα Υποκειμένων*