Ηλεκτρονική Εγγραφή

ΘΕΡΙΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2019
18 Ιουνίου – 5 Ιουλίου - ΚΑΝΤΖΑ
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΜΑΘΗΤΗ
*
*
ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
*
*
*
*
*
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
*
*
*
*
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΑΤΕΡΑ
*
*
*
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΜΗΤΕΡΑΣ
*
*
*
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ

για μαθητές και μαθήτριες που δεν φοιτούν στα Σχολεία του Ε.Ε.Ι.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Κόστος Summer Camp:
18-28/2019 € 680
18/6-5/7/2019 € 800

Επιλογή Προγράμματος*
Περίοδος


*
ΑΘΛΗΤΙΚΟ CAMP

Μόνο για μαθητές και μαθήτριες που θα φοιτήσουν στην 3η – 6η Δημοτικού και στην Α Γυμνασίου, οι οποίοι θα επιλέξουν ένα (1) camp και τρεις (3) ομίλους από τα παρακάτω

Μπορείτε να επιλέξετε ένα camp από τα παραπάνω

ΟΜΙΛΟΣ - 1η διδακτική ώρα

Μπορείτε να επιλέξετε τρεις διαφορετικούς ομίλους συνολικά, έναν για κάθε διδακτική ώρα
(τα εικαστικά διαρκούν 2 διδακτικές ώρες)
* Οι όμιλοι-clubs πραγματοποιούνται στην Αγγλική γλώσσαΟΜΙΛΟΣ - 2η διδακτική ώρα
* Οι όμιλοι-clubs πραγματοποιούνται στην Αγγλική γλώσσαΟΜΙΛΟΣ - 3η διδακτική ώρα
* Οι όμιλοι-clubs πραγματοποιούνται στην Αγγλική γλώσσαPATHS

Μόνο για μαθητές και μαθήτριες που έχουν ολοκληρώσει τη φοίτηση τους στις τάξεις 1ης – 6ης Δημοτικού

ΟΜΙΛΟΣ - 1η διδακτική ώρα

Μπορείτε να επιλέξετε τρεις διαφορετικούς ομίλους συνολικά, έναν για κάθε διδακτική ώρα
(τα εικαστικά διαρκούν 2 διδακτικές ώρες)
* Οι όμιλοι-clubs πραγματοποιούνται στην Ελληνική γλώσσαΟΜΙΛΟΣ - 2η διδακτική ώρα
* Οι όμιλοι-clubs πραγματοποιούνται στην Ελληνική γλώσσαΟΜΙΛΟΣ - 3η διδακτική ώρα
* Οι όμιλοι-clubs πραγματοποιούνται στην Ελληνική γλώσσαΣε περίπτωση που επιθυμείτε χρήση σχολικού λεωφορείου, παρακαλούμε να συμπληρώσετε τη ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΑ ΘΕΡΙΝΑ δρομολόγια και να την αποστείλετε στο Τμήμα Μεταφοράς είτε με e-mail στο metafora@haef.gr είτε με fax στο 210-67.44.845. Για τις στάσεις και τα δρομολόγια συμβουλευθείτε την ιστοσελίδα μας. Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με το Τμήμα Μεταφοράς στα τηλ. 210-67.98.189 και 210-67.98.268 (κα Λαμπίρη, κος Ζουπάνος).

Συγκατάθεση για συλλογή και επεξεργασία εικόνας του παιδιού μου

Με την υποβολή της παρούσας δίνω τη συγκατάθεσή μου αναφορικά με οπτικοακουστικό υλικό (φωτογραφίες & βίντεο) στο οποίο περιλαμβάνεται το παιδί μου από τη συμμετοχή του στα Θερινά Προγράμματα 2019 του Ε.Ε.Ι., όπως:

Συμπεριληφθεί στις έντυπες ή ηλεκτρονικές εσωτερικές εκδόσεις του Ε.Ε.Ι. αναφορικά με τη δράση των Ειδικών Προγραμμάτων (όπως αναμνηστικές εκδόσεις / φωτογραφίες από τη συμμετοχή των μαθητών στα Θερινά Προγράμματα του Ε.Ε.Ι., ενημερωτικό έντυπο για τη δράση των Θερινών Προγραμμάτων του Ε.Ε.Ι., Ετήσια Έκθεση Ε.Ε.Ι., Ενημέρωση Ε.Ε.Ι.)

*
Αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Ε.Ε.Ι. (www.haef.gr)

*
Αναρτηθεί στη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης που διαχειρίζεται το Ε.Ε.Ι. στο Facebook

*
Παράρτημα Α - Όροι Εγγραφής στα Θερινά Προγράμματα 2019*
Παράρτημα Β - Ενημέρωση για Προσωπικά Δεδομένα Υποκειμένων*