Εσωτερικοί Αγώνες Δρόμου σε Ανώμαλο Έδαφος 3ης τάξης ΚΨ

Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2019
08:30 - 09:15
Κολλέγιο, Κάντζα

Εσωτερικοί Αγώνες Δρόμου σε Ανώμαλο Έδαφος

3ης τάξης Κολλεγίου Ψυχικού