Εσωτερικοί Αγώνες Δρόμου σε Ανώμαλο Έδαφος 6ης τάξης ΚΨ

Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2019
11:45 - 12:25
Κολλέγιο, Κάντζα

Εσωτερικοί Αγώνες Δρόμου σε Ανώμαλο Έδαφος

6ης τάξης Κολλεγίου Ψυχικού