Ανακοίνωση για τις Αντιπροσωπευτικές Ομάδες Δημοτικών Σχολείων

Σας ενημερώνουμε ότι, από 16/9 έως 24/9, θα πραγματοποιηθούν οι επιλογές των μαθητών και μαθητριών για τις Αντιπροσωπευτικές Ομάδες (εκτός της αντιπροσωπευτικής ομάδας κολύμβησης και στίβου, όπου οι μαθητές και μαθήτριες προκρίνονται από τους εσωτερικούς αγώνες της προηγούμενης σχολικής χρονιάς) για το σχολικό έτος 2019-2020, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα και κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής:

   5η τάξη 6η τάξη

Κολλέγιο Αθηνών

(Μποδοσάκειο)

 Πέμπτη, 19/9

10:15-10:55

12:40-13:20

Δευτέρα, 23/9

11:45-12:25

Πέμπτη, 19/9

11:00-12:25

Τρίτη, 24/9

11:45-12:25

     

 Κολλέγιο Ψυχικού

(Λάτσειο)

 Δευτέρα, 16/9

11:45-12:25

Παρασκευή, 20/9

11:45-12:25

 Τρίτη, 17/9

11:00-12:25

Πέμπτη, 19/9

11:45-12:25

  • Η επιλογή για την αντιπροσωπευτική ομάδα κολύμβησης θα πραγματοποιηθείτην Παρασκευή, 18/10.
  • Η επιλογή για την αντιπροσωπευτική ομάδα στίβου θα πραγματοποιηθεί από 14/10 έως 18/10.
  • Το παραπάνω πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί τις αντίστοιχες ημέρες και ώρες των μαθημάτων Φυσικής Αγωγής.
  • Οι μαθητές και μαθήτριεςτης 5ης και 6ηςτάξης των Δημοτικών Σχολείων μπορούν να επιλέξουν 2 ατομικά και 1 ομαδικό άθλημα, για να συμμετέχουν στις προπονήσεις.
  • Σας διευκρινίζουμε ότι, οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν να συμμετέχουν σε αγωνιστικό επίπεδο ως εξής:Στο Α.Σ.Ι.Σ. (Αθλητικές Συναντήσεις Ιδιωτικών

    Σχολείων) σε 1 ομαδικό άθλημα  και σε όλα τα ατομικά της βαθμίδας τους.

  • Μετά τη διαδικασία επιλογής και εφόσον ο/η μαθητής/μαθήτρια έχει επιλεγεί, η γραμματεία Φυσικής Αγωγής παραδίδει αίτηση των αντιπροσωπευτικών ομάδων και ο/η μαθητής/μαθήτρια καλείται να την επιστρέψει στη γραμματεία Φυσικής Αγωγής (κ. Βίκυ Καραβάγιου), ως απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή του στην ομάδα.
  • Οι μαθητές και μαθήτριες των Αντιπροσωπευτικών Ομάδων, που θα χρησιμοποιούν λεωφορεία (Τετάρτη, Παρασκευή), θα πρέπει να συμπληρώσουν την αντίστοιχη αίτηση και να την παραδώσουν στο Γραφείο Κίνησης. Δεν θα επιτραπεί η χρήσητων λεωφορείων, χωρίς την προσκόμιση της αντίστοιχης αίτησης.
  • Οι αντιπροσωπευτικές ομάδες την ημέρα Σάββατο λειτουργούν στο Campus του Ψυχικού και η μεταφορά τους γίνεται με ευθύνη των γονέων.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις και πληροφορίες μπορείτε να ενημερώνεστε από τη γραμματεία Φυσικής Αγωγής στα τηλ. 210-6041636, 210 6798100 (εσωτ. 51142) κ. Βίκυ Καραβάγιου.

 Οι Αντιπροσωπευτικές Ομάδες για το Σχολικό Έτος 2019-2020 θα λειτουργήσουν σύμφωνα με το παρακάτω εβδομαδιαίο πρόγραμμα:

 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 - 2020

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Άθλημα 
Τετάρτη Παρασκευή   Σάββατο
 Basketball Μαθητές      09:00-10:30
Μαθήτριες     10:30-12:00
 Volleyball Μαθητές      09:00-10:30
Μαθήτριες      10:30-12:00
 Ποδόσφαιρο Μαθητές    16:00-17:20
 Κολύμβηση Μαθητές / Μαθήτριες  14:15-15:35 16:00-17:20  
 Στίβος Μαθητές / Μαθήτριες  14:15-15:35    09:00-12:00
 Γενική Γυμναστική Μαθήτριες  14:15-15:35  16:00-17:20  
 Τένις Μαθητές / Μαθήτριες    16:00-17:20  
 Παραδοσιακοί Χοροί Μαθητές / Μαθήτριες 14:15-15:35
 16:00-17:20  
 Handball Μαθητές / Μαθήτριες  14:15-15:35