ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ 

Η θεωρητική θεμελίωση της επιδίωξης αυτής προέρχεται από:

  • Την πεποίθηση για τη μεγάλη αξία της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού, ως μέσων παιδείας και αγωγής, απόλυτα απαραίτητων για την ανάπτυξη του ήθους και της κοινωνικής συνείδησης της νέας γενιάς.
  • Τη διαπίστωση ότι η Φυσική Αγωγή και ο Αθλητισμός αποτελούν σήμερα κοινωνικό φαινόμενο, που έχει τη δυνατότητα να ανταποκρίνεται θετικά στις ανθρώπινες ανάγκες, παιδαγωγικές, κοινωνικές, ηθικές, ψυχαγωγικές, σωματικές και πνευματικές.
  • Την πίστη στην αξία της τήρησης των ηθικών αρχών του “εὖ ἀγωνίζεσθαι”, οι οποίες πρέπει να επικρατούν και στη μετέπειτα ζωή του ατόμου.
  • Την επιστημονική θέση ότι με την άσκηση ο άνθρωπος μπορεί να παρατείνει τη σωματική υγεία του και παράλληλα να συμβάλλει στη διατήρηση της διαύγειας του πνεύματος.