ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ 

 • Ενημέρωση όλων των φορέων της Κολλεγιακής κοινότητας για τη φιλοσοφία και τους στόχους του Τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. 
 • Με την προσπάθεια για την ενεργό συμμετοχή στις εκδηλώσεις και δραστηριότητες του Τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού όλων των μελών της Κολλεγιακής κοινότητας.
 • Συνεχής και συστηματική επιμόρφωση των στελεχών του Τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.
 • Με την προσπάθεια ενίσχυσης του μαθήματος με αύξηση του αριθμού των διδακτικών ωρών του εβδομαδιαίου προγράμματος.
 • Συστηματική ανάπτυξη ενδοσχολικών και εξωσχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων, όπως:
  • Αγώνες μεταξύ τάξεων ή τμημάτων τάξεων (intramural sports).
  • Αγώνες των αντιπροσωπευτικών ομάδων στα πλαίσια των αθλητικών διοργανώσεων είτε του Υπουργείου Παιδείας είτε των Αθλητικών Συναντήσεων Ιδιωτικών Σχολείων - Α.Σ.Ι.Σ. ή άλλου φορέα (στο εσωτερικό ή εξωτερικό), με την έγκριση της Διεύθυνσης των Σχολείων.
 • Παρουσία της Μαθητικής Κοινότητας σε αγώνες ή συναντήσεις με άλλα σχολεία, στα πλαίσια είτε του αθλητικού προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας είτε των Α.Σ.Ι.Σ., βάσει προκαθορισμένου προγράμματος.
 • Προβολή του θεσμού του “Α” Association με σκοπό τη δημιουργία κινήτρων συμμετοχής και προτύπων προς μίμηση. 
 • Αξιοποίηση του “Α” Association για την ενημέρωση της Μαθητικής Κοινότητας σχετικά με τους κινδύνους του καπνίσματος, του αλκοολισμού, των ναρκωτικών ουσιών και του ντόπινγκ.
 • Αξιολόγηση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των εργομετρικών δοκιμασιών για τη βελτίωση τόσο των ικανοτήτων των μαθητών και μαθητριών, όσο και των αναλυτικών προγραμμάτων.
 • Διοργάνωση ημερίδων, διαλέξεων, κινηματογραφικών προβολών και γενικότερα εκδηλώσεων με αθλητικό περιεχόμενο.
 • Δημοσιεύματα με θέματα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού σε όλες τις εκδόσεις της Κολλεγιακής κοινότητας.
 • Συντήρηση και κατά το δυνατόν συμπλήρωση των αθλητικών εγκαταστάσεων και του αθλητικού εξοπλισμού του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.