ΣΤΟΧΟΙ

ΣΤΟΧΟΙ

 • Η ανάπτυξη του ενδιαφέροντος όλων των μαθητών και των μαθητριών για τη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό και η συμμετοχή τους στο αθλητικό πρόγραμμα του Σχολείου από την πρώτη τάξη του Δημοτικού σχολείου μέχρι και την τελευταία του Λυκείου.
 • Η διεξαγωγή του μαθήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με ελκυστικό και αποτελεσματικό τρόπο, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη αξιοποίηση της ενεργού συμμετοχής όλων των μαθητών και των μαθητριών.
 • Η άσκηση του σώματος και του πνεύματος των μαθητών και των μαθητριών, ώστε η σωματική άσκηση να γίνει τρόπος ζωής.
 • Η συστηματική καλλιέργεια των αξιών:

  • Της συμμετοχής.
  • Tου ομαδικού πνεύματος.
  • Του “εὖ ἀγωνίζεσθαι”.
  • Της συνεχούς βελτίωσης της προσωπικής τους απόδοσης και επίδοσης.
  • Της προσπάθειας για τη διάκριση και τη νίκη.
 • Η διδασκαλία των θεμελιωδών αρχών που πρέπει να διέπουν τον «αγώνα», όπως:
  • Ο σεβασμός προς τον αντίπαλο.
  • Η αποδοχή της νίκης και της ήττας με σεμνότητα και αξιοπρέπεια.
  • Η συνειδητοποίηση ότι η ήττα δεν είναι αποτυχία, αλλά αφετηρία για μεγαλύτερη προσπάθεια.
  • Η ενημέρωση των μαθητών και των μαθητριών για τις ολέθριες συνέπειες της χρήσης των διεγερτικών ουσιών.
  • Η στήριξη των μαθητών και των μαθητριών, που έχουν το ταλέντο και τη θέληση να ασχοληθούν με τον αγωνιστικό Αθλητισμό, ακόμα και σε επίπεδο πρωταθλητισμού, χωρίς να παραμελούν τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις τους.