Φυσική Αγωγή & Αθλητισμός

Αποτελέσματα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 2014/15

Επιλέξτε τάξη απο τον πίνακα για να δείτε τα αποτελέσματα.

 

 Κολύμβηση

  3η Δημοτικού Κ.Α. Δείτε αναλυτικά
  4η Δημοτικού Κ.Ψ. Δείτε αναλυτικά
  5η Δημοτικού Κ.Α. Δείτε αναλυτικά
  3η Δημοτικού Κ.Ψ. Δείτε αναλυτικά
  4η Δημοτικού Κ.Α. Δείτε αναλυτικά
  5η Δημοτικού Κ.Ψ. Δείτε αναλυτικά
  6η Δημοτικού Κ.Α. Δείτε αναλυτικά
  6η Δημοτικού Κ.Ψ. Δείτε αναλυτικά
  Α' Γυμνασίου Κ.Α. Δείτε αναλυτικά
  Α' Γυμνασίου Κ.Ψ. Δείτε αναλυτικά
  Β' Γυμνασίου Κ.Α. Δείτε αναλυτικά
  Β' Γυμνασίου Κ.Ψ. Δείτε αναλυτικά
  Γ' Γυμνασίου Κ.Α. Δείτε αναλυτικά
  Γ' Γυμνασίου Κ.Ψ. Δείτε αναλυτικά

 Στίβος

  3η Δημοτικού Κ.Α. Δείτε αναλυτικά
  3η Δημοτικού Κ.Ψ. Δείτε αναλυτικά
  4η Δημοτικού Κ.Α. Δείτε αναλυτικά
  4η Δημοτικού Κ.Ψ. Δείτε αναλυτικά
  5η Δημοτικού Κ.Α. Δείτε αναλυτικά
  5η Δημοτικού Κ.Ψ. Δείτε αναλυτικά
  6η Δημοτικού Κ.Α. Δείτε αναλυτικά
  6η Δημοτικού Κ.Ψ. Δείτε αναλυτικά
  Α' Γυμνασίου Κ.Α. Δείτε αναλυτικά
  Α' Γυμνασίου Κ.Ψ. Δείτε αναλυτικά
  Β' Γυμνασίου Κ.Α. Δείτε αναλυτικά
  Β' Γυμνασίου Κ.Ψ. Δείτε αναλυτικά
  Γ' Γυμνασίου Κ.Α. Δείτε αναλυτικά
  Γ' Γυμνασίου Κ.Ψ. Δείτε αναλυτικά

 Τελικοί Αγώνες Δρόμου σε Ανώμαλο Έδαφος Γυμνασίων

  Γυμνάσιο Δείτε αναλυτικά
  Λύκειο Δείτε αναλυτικά

 

Επιστροφή στην αρχική