Committees

 

Committees are appointed either by the Faculty or by the Administration to study special topics or to supervise and promote certain practices related to the pedagogical objectives of the School.

 

COMMITTEES –  2019-2020       

Association Secretary:

V. Pavlou

Student Community:

P. Antoniou

 

 

* GREEK

MAGAZINE

ASSESSMENT
PRACTICES COMMITTEE

PYP
FORMS/DOCUMENTS


St. Kallimanis
Fr. Markaki
V. Pavlou
Ch. Lefteratos
G. Tzouvistas
D. Samara
Th. Souflas
Eir. Valvi
O. Kosmidis
M. Kafkoula


A. Moutzouris
N. Lappas
P. Mpoznou
K. Karachaliou
K. Lamprou
K. Karatziou
L. Kotsira
P. Vasalou
D. Nafpaktitou
M. Avagianou
El. Grafakou
L. Souliou
S. Tsirakopoulou


P. Antoniou
El. Mappoura
I. Adami
K. Stefanakou
V. Androutsopoulou
El. Kamperi
M. Nomikou
S. Apostoli
M. Tapini
V. Chavaki
P. Leli

 

* ENGLISH

EFL

ESL – ENL

RUBRICS

LIBRARY


G. Drimili
M. Giannakopoulou
E. Minaidi
A. Rapti

D. Samara

V. Tsoumani
L. Tzanoudaki


S. Apostoli
M. Avagianou
G. Drimili

E. Gaga

E. Kafetzopoulou
V. Karastathis

A. Kondoyiannis

S. Latham

S. Liddell
V. Tsoumani


V. Karastathis

A. Kondoyiannis

A. Rapti

L. Tzanoudaki


S. Apostoli
E. Gaga
M. Giannakopoulou
E. Minaidis

 

 

 

MAGAZINE

WRITING


E. Minaidis
A. Rapti
D. Samara

 


M. Avayanou

G. Drimili
F. Kafetzopoulou

A. Kondoyiannis

S. Latham
L. Tzanoudaki